Krivično i prekršajno pravo

Advokatska kancelarija Radnović ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima. Pod krivično-pravnom materijom se podrazumeva odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica u oblastima opšteg i privrednog kriminala, pred sudovima opšte i posebne nadležnosti, kao i odbrana pred javnim tužilaštvima i pred policijom u predistražnom postupku. Usluge koje pružamo, pre svega podrazumevaju:
  • • odbranu u svim vrstama krivičnih postupaka – zastupanje u delima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred svim nadležnim organima,
  • • odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
  • • zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka,
  • • zastupanje pravnih lice u postupcima za krivična dela i privredne prestupe,
  • • zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela i oštećenih maloletnih lica (posedujemo odgovarajući sertifikat).
Pored navedenih usluga, možemo vam pružiti i potrebne savete i odgovore na sva pitanja iz ove oblasti. Takođe, pružamo i sve druge pravne usluge i pravnu pomoć pri podnošenju krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi i drugih vrsta akata u krivičnom postupku, kao što je predlog za nadoknadu imovinskopravnog zahteva, naknadu troškova postupka, naknadu štete zbog neopravdanog lišenja slobode i slično. Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog ukoliko ne prihvata svoju odgovornost može nadležnom sudu u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga, lično ili putem pošte, da dostavi potpisan prekršajni nalog, koji pod ovim uslovima predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu. Nekada se po pitanju novčane kazne ne može praktično ništa učiniti, ali može po pitanju kaznenih poena koji mogu uticati na oduzimanje vozačke dozvole što je posebno bitno licima koji su profesionalni vozači. Umeće, veština, a pre svega iskustvo koje posedujemo je od krucijalne važnosti prilikom koncipiranja taktike same odbrane okrivljenog. Odbrana okrivljenog se bazira na detaljnoj analizi svih činjenica, okolnosti i raspoloživih dokaza, a što sve ima za cilj pravovremenu reakciju u toku postupka.
Case Studies