Advokatska kancelarija Radnović

O nama

Osnivač advokatske kancelarije je Željko Radnović, advokat u Novom Sadu.

Nakon završene srednje škole i stečenog zvanja ekonomski tehničar, 2011. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova.

Tokom studiranja obavlja praksu u Pokrajinskom ombudsmanu u Novom Sadu i u Policijskoj upravi u Novom Sadu, gde stiče iskustva u oblasti upravnog i krivičnog prava.

Fakultet završava u roku sa najvišim ocenama, kao jedan od najboljih studenata u generaciji.

Nakon završenih osnovnih studija obavlja pripravničku vežbu u renomiranoj advokatskoj kancelariji, gde stiče veliko iskustvo u oblasti građansko-pravnih, imovinskih, krivičnih i obligacionih odnosa.

Posle položenog pravosudnog i advokatskog ispita, 2019. godine otvara svoju advokatsku kancelariju u Novom Sadu.

2020. godine pohađa seminare u okviru Pravosudne akademije na osnovu kojih stiče sertifikat o pravima deteta, prestupništvu mladih i postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Advokatska kancelarija danas svoju delatnost obavlja na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, gde u saradnji sa većim brojem savetnika i stručnih saradnika iz različitih oblasti, svojim klijentima uvek pruža najbolju uslugu.

Klijenti kancelarije su pravna lica, domaća i strana fizička lica čije interese zastupamo pred sudovima i drugim državnim organima.

Osnovni principi rada advokatske kancelarije Radnović jesu konstantna inovacija u radu i stalna dostupnost klijentima.

Profesionalizam, odgovornost, stručnost i etičnost su vrednosti kojima težimo radi uspostavljanja međusobnog poverenja i poštovanja, a sve kako bi kvalitet pruženih usluga bio na najvišem nivou.

Željko Radnović
Advokat