Naknada štete

Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). Advokatska kancelarija Radnović pruža usluge u postupcima radi naknade štete i to kako materijalne, tako i nematerijalne štete. Razlikuju se dva vida materijalne štete:
 • – stvarna (prosta, obična) šteta je neko umanjenje imovine (gubitak kod smanjenja aktive, ograničavanje ili smanjenje nekog prava, povećanje iznosa dugovanja),
 • – izgubljena ili izmakla dobit nije svaka dobit kojoj se neko nada, već samo ona koja se osnovano mogla očekivati prema redovnom toku stvari ili posebnim okolnostima, a koje je sprečeno štetnikovom radnjom, te se razlikuju tri oblika izmakle dobiti: izmakli prirodni plodovi, izmakli civilni plodovi i izgubljena zarada.
Nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) tj. nastaje usled pretrpljenih duševnih i fizičkih bolova i straha.
Naša advokatska kancelarija pruža usluge u postupcima radi naknade štete nastalih usled:
 • • povrede na radu,
 • • ujeda psa lutalice,
 • • pada na ledu ili pada u šaht,
 • • zlostavljanja na radu,
 • • diskriminaciji,
 • • izgubljene zarade po osnovu nezakonitog otkaza ugovora o radu,
 • • nasilja u porodici,
 • • vršnjačkog nasilja,
 • • naknade štete nastale u saobraćajnim nezgodama i slično.
Case Studies