Porodično i nasledno pravo

Porodični zakon definiše brak i odnose u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, odnose roditelja i dece, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdžavanje, imovinske odnose u porodici, zaštita od nasilja u porodici, kao i postupak u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime. Usluge koje pruža naša advokatska kancelarija u oblasti porodičnog prava obuhvata:
 • • zastupanje u postupcima razvoda braka
 • • zastupanje u postupcima podele bračne odnosno vanbračne imovine
 • • zastupanje u postupcima utvrđivanja ili osporavanja očinstva odnosno materinstva
 • • zastupanje u postupcima vezanim za vršenje roditeljskog prava
 • • zastupanje u postupcima vezanim za izdržavanje dece i drugih lica
 • • zastupanje u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti
 • • zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici
 • • sastavljanje bračnih ugovora vezanih za uređenje imovinskih odnosa u braku
  Nasledno pravo se bavi pitanjima nasleđivanja materijalne imovine odnosno zaostavštine lica koje je preminulo. Postoje dva oblika nasleđivanja:
 1. Zakonsko – kada su naslednici najčešće bliski srodnici preminulog ili
 2. Testamentalno – gde se javljaju slučajevi u kojima se kao naslednici mogu pojaviti lica van kruga zakonskih naslednika a koja su ostaviocu bila posebno draga.
Advokat za nasledno pravo vrši usluge u sledećim oblastima:
 • • zastupanje u ostavinskim sporovima
 • • sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju i zastupanju u sporovima u vezi sa primenom ili raskidom ugovora o doživotnom izdržavanju
 • • sastavljanje testamenta i zastupanje u sporovima vezanim za njihovu primenu ili osporavanje
 • • zastupanje u postupcima u vezi sa podelom ili sastavom zaostavštine
 • • druga nasledno pravna pitanja
Case Studies