Privredno pravo

Privredno pravo se bavi pravnim položajem i međusobnim odnosima privrednih subjekata ( privrednih društava, preduzetnika, zadruga, preduzeća, banaka, osiguravajućih društava, brokerskih društava i drugih organizacija).

Privredno pravo uređuje više zakona od kojih je najvažniji Zakon o privrednim društvima, koji reguliše način osnivanja privrednih društava, statusne promene, gašenje privrednih društava i mnoga druga pitanja koja su značajna za položaj privrednih subjekata.

Advokatska kancelarija Radnović pruža sve potrebne usluge zastupanja i savetovanja u oblastima privrednog prava:

  • • izrada svih vrsta ugovora u privredi
  • • osnivanje privrednih društava
  • • sastavljanje opštih akata pravnog lica ( odluka o osnivanju, ugovor o osnivanju, statut)
  • • savetovanja u postupku stečaja i likvidacije
  • • prometi udela u društvu sa ograničenom odgovornošću – prenos, prodaja, kupovina vlasničkih udela
  • • zastupanje pred Agencijom za privredne registre – upis i registracija svih promena kod privrednih društava
  • • zastupanje pred organima državne uprave – ministarstvima i drugim državnim organima
  • • zastupanje pred organima Poreske uprave
  • • zastupanje pred katastrom nepokretnosti
  • • statusne promene – spajanje, pripajanje, podela, izdvajanje – sa svim modalitetima i dr.
Case Studies