Radno pravo

Zakonski propisi koji regulišu ovu granu prava su mnogobrojni, s tim što su među najznačajnijima svakako Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i nameštenicima, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i slično

Usluge koje pruža naša advokatska kancelarija iz ove oblasti obuhvataju kako pružanje pravnih saveta i mišljenja o svim relevantim pitanjima povodom radnih odnosa, tako i zastupanje u postupcima radi:

  • • poništaja rešenja o otkazu
  • • poništaja aneksa ugovora o radu
  • • neisplaćene zarade i naknade zarade
  • • povrede na radu
  • • mobinga ( zlostavljanje na radu)
  • • naknada štete poslodavcu ili zaposlenom
  • • zastupanje poslodavca ili zaposlenog pre pokretanja i tokom disciplinskog postupka

Takođe, naše usluge iz ove oblasti se odnose i na izradu kako opštih akata ( pravilnika) tako i pojedinačnih rešenja (rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, rešenja o plaćenom/neplaćenom odsustvu, rešenja o udaljavanju zaposlenog sa rada, rešenja o upućivanju zaposlenog na službeno putovanje, rešenja o otkazu ugovora o radu i slično).

Case Studies