Archives

— November 29, 2022

Eksproprijacija

Eksproprijacija predstavlja zakonom uređen postupak prinudnog prelaska prava svojine iz privatne u državnu. Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom...