Archives

— November 29, 2022

Krivično i prekršajno pravo

Advokatska kancelarija Radnović ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima. Pod krivično-pravnom materijom se podrazumeva odbrana i zastupanje fizičkih i...