Archives

— November 29, 2022

Upravno pravo

Upravno pravo obuhvata široko polje zakonskih normi koja primenjuju državni organi, organi pokrajinske i lokalne samouprave, kao i samostalni državni organi i organizacije. Takođe, upravno pravo uređuje i pravila...