Archives

— November 29, 2022

Privredno pravo

Privredno pravo se bavi pravnim položajem i međusobnim odnosima privrednih subjekata ( privrednih društava, preduzetnika, zadruga, preduzeća, banaka, osiguravajućih društava, brokerskih društava i drugih organizacija). Privredno pravo uređuje više...

— November 29, 2022

Upravno pravo

Upravno pravo obuhvata široko polje zakonskih normi koja primenjuju državni organi, organi pokrajinske i lokalne samouprave, kao i samostalni državni organi i organizacije. Takođe, upravno pravo uređuje i pravila...

— November 29, 2022

Radno pravo

Zakonski propisi koji regulišu ovu granu prava su mnogobrojni, s tim što su među najznačajnijima svakako Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i nameštenicima, Zakon o zdravstvenom osiguranju,...

— November 29, 2022

Eksproprijacija

Eksproprijacija predstavlja zakonom uređen postupak prinudnog prelaska prava svojine iz privatne u državnu. Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom...

— November 29, 2022

Promet nepokretnosti

Promet nepokretnosti, jeste prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom, uz naknadu ili bez naknade. Prometom nepokretnosti smatra se i prenos prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini sa...

— November 29, 2022

Porodično i nasledno pravo

Porodični zakon definiše brak i odnose u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, odnose roditelja i dece, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdžavanje, imovinske odnose u porodici, zaštita od nasilja u porodici, kao...

— November 29, 2022

Naknada štete

Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). Advokatska kancelarija Radnović pruža...

— November 29, 2022

Građansko pravo

Građansko pravo se definiše kao skup pravnih normi koje uređuju društvene odnose u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi stoga nazivaju građanskopravnim odnosima....

— November 29, 2022

Krivično i prekršajno pravo

Advokatska kancelarija Radnović ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima. Pod krivično-pravnom materijom se podrazumeva odbrana i zastupanje fizičkih i...